Wil jij je opgeven voor de logeerweekenden, vul dan onderstaande formulieren in.  Lees eerst alles goed door, er zijn wat wijzigingen namelijk met de papierenversie!

Ieder formulier moet apart worden verzonden, dus na invullen ieder formulier verzenden!

Sommige weekenden zitten (al) vol deze staan in de 2e kolom aangegeven, wanneer je op de wachtlijst wenst te komen voor één van deze weekenden klik dan de datum aan welke wenselijk is.

Wie ben jij?

Algemene voorwaarden worden op onze website vermeld.

Vertel wat over je zelf

Zie onze website voor foto's van de bedden
Algemene voorwaarden worden op onze website vermeld.

Prijsafspraak 2024 ( inclusief tariefverhoging)

Indien u akkoord gaat met bovenstaande tarieven dan deze aan te klikken. Gaat u akkoord met de tariefsverhoging per 1 mei dan zullen wij de overeenkomst aanpassen per 1 mei in het PGB portaal Indien u niet akkoord gaat, zal de overeenkomst stop gezet worden.
Algemene voorwaarden prijsafspraak logeerweekend: • Een reservering is pas definitief als deze door Logeerhuis de Villa is bevestigd. • Wijzigingen en/of aanpassingen ten aanzien van een logeerweekend kunnen alleen geschieden na overleg met en schriftelijke toestemming van het logeerhuis. Het logeerhuis behoudt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan de wijzigingen en/of aanpassing van een weekend. • Een weekend kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers, minimaal 4. Het logeerhuis behoudt zich het recht om te annuleren bij te weinig deelnemers. • Een weekend gaat door wanneer het contract door zorgkantoor goedgekeurd is, zonder goedkeuring ( dit mag ook schriftelijk zijn vanuit het zorgkantoor) kan een weekend niet plaats vinden. • Annuleren tot 14 dagen voor aanvang logeerweekend is kosteloos, annuleren binnen 14 dagen wordt één etmaaltarief annuleringskosten in rekening gebracht. U krijgt van ons een annuleringsfactuur welke u bij een reis en annuleringsverzekering kunt indienen. U bent zelf verantwoordelijk om te kij-ken of de reden van annulering onder de dekking valt van uw verzekering. Facturering zal geschiedde volgens de regels van het PGB Portaal, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Privacy verklaring deelnemers

Contactgegevens:

Logeerhuis de Villa                                                                                                              Kvk nummer: 88236110

06-10226936                                                                                                                         BTWnummer: NL864548837B01

Bereikbaar van Donderdag t/m maandag van 09:00u-18:00u                                     AGB Code: 41528380         

Dinsdag en woensdag zijn wij niet bereikbaar                                                         

Algemene mail: info@logeerhuisdevilla.nl

Algemene Voorwaarden

In - en Uitsluitcriteria

Klachtenregeling

Privacyverklaring

Meldcode Huiselijk Geweld