Privacy verklaring

Logeerhuis de Villa, gevestigd aan Steenkraan 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.logeerhuisdevilla.nl

info@logeerhuisdevilla.nl

Steenkraan 6

8071 MH Nunspeet

René van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Logeerhuis de Villa Hij/zij is te bereiken via info@logeerhuisdevilla.nl

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Logeerhuis de Villa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Logeerhuis de Villa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Logeerhuis de Villa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Logeerhuis de Villa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Logeerhuis de Villa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Donaties: De bewaartermijn voor donaties is zolang de site bestaat, u kunt zelf een verzoek indienen om uw donatie uit ons systeem te halen, dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@logeerhuisdevilla.nl

Inschrijvingen logeerweekenden: Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, zolang u deelneemt aan de logeerweekenden zullen wij deze bewaren. U kunt zelf ook een verzoek in dienen om de gegevens te laten verwijderen. Wij zullen deze dan op een discrete manier vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Logeerhuis de Villa verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden, alleen personeel wat voor Logeerhuis werkt zal uw gegevens kunnen inzien. Logeerhuis de Villa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Logeerhuis de Villa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logeerhuis de Villa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@logeerhuisdevilla.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Logeerhuis de Villa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logeerhuis de Villa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@logeerhuisdevilla.nl. Logeerhuis de Villa heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

 

 

Contactgegevens:

Logeerhuis de Villa                                                                                                              Kvk nummer: 88236110

06-10226936                                                                                                                         BTWnummer: NL864548837B01

Bereikbaar van Donderdag t/m maandag van 09:00u-18:00u                                     AGB Code: 41528380         

Dinsdag en woensdag zijn wij niet bereikbaar                                                         

Algemene mail: info@logeerhuisdevilla.nl

Algemene Voorwaarden

In - en Uitsluitcriteria

Klachtenregeling

Privacyverklaring

Meldcode Huiselijk Geweld