Onderwerp: in – uitsluitcriteria
Insluit:
• Ieder thuiswonend kind/jongvolwassen met een Ernstige Meervoudige Beperking
• Met Persoons Gebonden Budget ( PGB)
• Passend binnen de huidige groep logees
Uitsluit:
• Personen die in een instelling wonen worden uitgesloten van deelname
• Zonder Persoons Gebonden Budget ( PGB) bieden wij geen logeren.
• Wanneer blijkt dat iemand niet binnen de groep past, of de veiligheid niet gewaarborgd kan
worden, van zowel mede logees als ook van het personeel, zullen wij deelname uitsluiten.

Contactgegevens:

Logeerhuis de Villa                                                                                                              Kvk nummer: 88236110

06-10226936                                                                                                                         BTWnummer: NL864548837B01

Bereikbaar van Donderdag t/m maandag van 09:00u-18:00u                                     AGB Code: 41528380         

Dinsdag en woensdag zijn wij niet bereikbaar                                                         

Algemene mail: info@logeerhuisdevilla.nl

Algemene Voorwaarden

In - en Uitsluitcriteria

Klachtenregeling

Privacyverklaring

Meldcode Huiselijk Geweld