Onderwerp: in – uitsluitcriteria
Insluit:
• Ieder thuiswonend kind/jongvolwassen met een Ernstige Meervoudige Beperking
• Met Persoons Gebonden Budget ( PGB)
• Passend binnen de huidige groep logees
Uitsluit:
• Personen die in een instelling wonen worden uitgesloten van deelname
• Zonder Persoons Gebonden Budget ( PGB) bieden wij geen logeren.
• Wanneer blijkt dat iemand niet binnen de groep past, of de veiligheid niet gewaarborgd kan
worden, van zowel mede logees als ook van het personeel, zullen wij deelname uitsluiten.